Różaniec z Akwizgranu

dla chrześcijańskiej Europy


„Ta modlitwa jest cenna:
im więcej się jej odmawia, tym bardziej moje światło
będzie świecić nad Akwizgranem i Europą.”


Odrodzenie Europy

poprzez różaniec, aby stać się patronką
chrześcijańskiego Zachodu


Oprócz psałterza różańcowego w kościele zawsze istniały formy modlitwy podobne do różańcowych, które powstały z powodu szczególnych trosk lub specjalnych potrzeb.

Bitwa morska pod Lepanto 1571

Już „Modlitwa Anioł Pański” okazała się skuteczną, która pozwoliła uwolnić promienie Bożej łaski dla uratowania chrześcijańskiego Zachodu (rok 1456). Jednak różaniec okazał się jeszcze silniejszy w tej intencji.

Modlitwa różańcowa okazała swoją moc i skutecznosć poprzez wielokratne uratowanie przed upadkiem chrześcijaństwa w Europie (na przykład w bitwie morskiej pod Lepanto w 1571 r. i 1683 r. pod Wiedniem w bitwie pod Kahlenberg).

Niebo daje nam modlitwę, dzięki której Kościół i Europa znów będą świecić jasno,
oczyszczone ze wszystkich ludzkich słabości, uwolnione od plamy niewierności i odstępstwa:

Różaniec do patronki chrześcijańskiego Zachodu.


Europejski Różaniec

w obronie rodzin i za chrześcijańską Europę„Poprzez medal i ten szczególny różaniec
nastąpi zmiana w Europie, podobnie jak w Kanie:
Pan za pośrednictwem Maryi
przemieni wodę w wino.”

Ave Maria Cesarzowo, Wspomożycielko Chrześcijan

Dla ochrony rodzin i dla nowej chrystianizacji Europy, Niebo życzy wezwania Maryi pod tytułem „Cesarzowa” i „Wspomożycielka”oraz kultu Jej korony nad Europą źa pomocą 12 perełek specjalnego różańca.


Od niepamiętnych czasów cudowny wizerunek Maryi w Wysokiej Katedrze w Akwizgranie, miejscu koronacji wielu cesarzy i królów, był pieszczotliwie nazywany „Cesarzową Akwizgranu”.

Wysoka pozycja Maryi w Bożym planie zbawienia jako Królowej nieba i ziemi bez grzechu pierworodnego poczęta zawsze czysta dziewica a jednoczebnie prawdziwa Boża rodzicielka, nadaje jej najwyższą godnosć także najwyższy honorowy tytuł „Cesarzowej”.

Stare malowidła, pieśni i wiersze czciły ją już we wczesnym Chrześcijaństwie (np. na wizerunku w rzynskich Priscilla-Katakombach) pod tytułem „Cesarzowa”, „Wysoka Cesarzowa” (XII w.), „Cesarzowa Chrześcijaństwa” (XIV w.) oraz w wezwaniu „Ave Maria Cesarzowo” (XIV w do dzisiaj) jako Obrończyni miasta, Niemiec i jako „Wspomożycielko Chrześcijan”.

Dzięki licznym cudom cudowny figura z Akwizgranu był czczony przez wielu świętych pod tytułem „Cesarzowa” i „Wspomożycielka chrześcijan” (m. in. św. Bernard z Clairvaux, św. Brygida Szwedzka, św. Piotr Kanizjusz i Herman z Reichenau (autor Salve Regina)).

Sercem różańca jest cudowny wizerunek „Wspomożycielki” z katedry w Akwizgranie.

Jak się odmawia ten różaniec?

Różaniec europejski jest odmawiany jak tradycyjny różaniec. Po dwunastu perełkach zostaje wprowadzona modlitwa fatimska O mój Jezu” i modlitwa „Ave Maria Cesarzowo”.


Dwanaście pereł Różańca Europejskiego jest odmawianych na cześć korony z 12 gwiazd która zdobi głowę Maryi (Obj. 12: 1). Ta korona Maryi to historyczne pochodzenie flagi europejskiej, która do dziś nosi złoty wieniec z gwiazd na niebieskim tle.

Różaniec z 12 perełkami nie jest obcy Kościołowi. Różaniec do Dzieciątka Jezus z Pragi, który odmawia się również przez 12 „Zdrowaś Maryjo”, podobnie sięga objawień Najświętszej Dziewicy, które zostało skierowane w 1636 roku do czcigodnej Karmelitanki bosej Margarety od Najświętszego Sakramentu (Marguerite du Saint-Sacrement). Również od czcigodnych Arcybiskup Bonaventura Barberini OFMCap (✝1743) pochodzący rózaniec o Niepokalanym Poczęciu odmawia się na 12 perełkach i został zaopatrzony w bogate odpusty przez Papieża Piuasa IX.


Ave Maria Cesarzowo

Wspomożycielko Chrześcijan, Matko Europy


Ave Maria Cesarzowo,
Wspomożycielko Chrześcijan,
proś za poświęconą Tobie Diecezję,
szczególnie za Biskupa,
wszystkich kapłanów i osoby konsekrowane
a zwłaszcza o chrześcijańską Europę.
Amen.
Ave Maria Cesarzowo,
Wspomożycielko Chrześcijan,
proś za poświęconą Tobie Diecezję,
szczególnie za Biskupa,
wszystkich kapłanów i osoby konsekrowane
a zwłaszcza o chrześcijańską Europę.
Amen.

Europa trzeciego tysiąclecia

Utrata chrześcijańskiej tożsamości


Europa, nad którą jaśnieje oblicze Boga


Ciemność panuje nad Europą, ciemność popełnionych, usprawiedliwionych i już niewyznanych, grzechów pożądania i nieczystości ... szalejącego egoizmu i nienawiści, niezgody i wojny ... utraty wiary i apostazji, Odstępstwo. Prawo Boże jest jawnie łamane, jego imię i dzień zbezczeszczone.

Również w Kościele niebezpieczeństwo zamieszania, braku dyscypliny i nieposłuszeństwa jest tak wielkie, że nięzbedną stała się modlitwa za każdego biskupa wszystkich kapłanów i osoby konsekrowane.

»Odkryj na nowo swoje pochodzenie. Ożyw swoje korzenie!«


„Europo trzeciego tysiąclecia, niech ręce nie opadną!” (Sof 3:16); Nie traćcie odwagi, nie dostosowujcie się do sposobów myślenia i życia, które nie mają przyszłości, ponieważ nie są oparte na niezachwianej pewności Słowa Bożego! … ”

„Kościele w Europie, kieruj swój kontemplacyjny wzrok nadal na Maryję matczyna i współczująca »… i że jest ona wspomozycielką ludu chrześcijańskiego w nieustannej walce dobra ze złem” (Papież Jan Paweł II, Ecclesia in Europa, 120n.)

»Ave Maria Cesarzowo, Wspomożycielko Chrześcijan,
proś za poświęconą Tobie Diecezję, szczególnie za Biskupa, wszystkich kapłanów i osoby konsekrowane,
a zwłaszcza o chrześcijańską Europę. Amen.«


Obietnice ochrony rodzin

poprzez różaniec, medal i wizerunku łaskami słynącego z Akwizgranu„Dzięki większej sile duchowej, większemu zaufaniu i gorliwości w tej modlitwie obfi te łaski nadejdą nad Europą. Dlatego odmawiajcie często „Ave Maria Cesarzowo”, aby uzyskać moją ochronę nad wami i kontynentem.”


Różaniec i sakramentalia otrzymane

dla ochrony rodzin i dla nowej chrystianizacji Europy


Możesz otrzymać od nas sakramentalia „Cesarzowej Akwizgranu” i „Wspomożycielki Chrześcijan” bezpłatnie pocztą.Po prostu napisz do nas e-mail dotyczący zamówienia:

info@maria-europa.euWyślij nam wiadomość przez WhatsApp lub zadzwoń do nas:

Wyślij wiadomość WhatsApp

Wyślij wiadomość Telegram

  +49 157 – 301 627 72

  +49 241 – 997 706 54Możesz również skontaktować się z nami pocztą:

Maria Kaiserin, Hilfe der Christen e. V.
Rosenweg 1
52078 Aachen
GERMANY


Różaniec, medalik i wizerunku łaski zostały już uroczyście pobłogosławione ze specjalnym błogosławieństwem przez kapłana.

Ponieważ poświęcone przedmioty według porządku Kościelnego nie mogą bye sprzedawane, otrzymacie sakramentalia na życzenie za dobrowolna dowolną ofiarą. Ufamy ze nasz apostolat przez to będzie nadal umożliwiony. Bóg zapłać!

Chętnie prześlemy Państwu również ulotki i broszury informacyjne.

Europejski
Różaniec

Poprzez Różaniec Europa Niebo obiecuje chrześcijańską przemianę w Europie „jak w Kanie”: za pośrednictwem Maryi jako „Cesarzowej Akwizgranu” i „Wspomożycielki Chrześcijan”. W czasach, gdy „mnożą się diabelskie ataki terrorystyczne w Europie” i „płynie dużo krwi” ze względu na imię jej syna, Matka Boża obiecuje szczególną opiekę nosicielcowi różańca i medalu oraz ochronę dla całej Rodziny.

Otrzymałem różaniec

Medal wizerunku łaskami


Nosząc medalik Matka Boża obiecuje swoją ochronę w czasach oczyszczenia i ucisku które wkrótce nadejdą w Europie.“Ten Medal który można nosić lub wisi dołączany do różańca przyniesie wielkie łaski temu kto to czyni… Ten medal w połączeniu ze specjalnym różańcem (12 Zdrowaś Maryjo na cześć jej korony nad Europą) wobdarzy obfi tością światła i duchowego dobrobytu”(obietnica naszego Pana Jezusa Chrystusa).

Otrzymano medal

Cudowny wizerunek
z Akwizgranu


Na nadchodzący czas wielkiego ucisku dla wszystkich chrześcijan w Europie, zwłaszcza dla osób konsekrowanych, Matka Boża życzy sobie szerzenia wizerunku „Wspomożycielki Chrześcijan”, aby chronić te rodziny, które stworzyły Jej wizerunek łaski. Jako szczególną łaskę obiecuje swoją ochronę i wsparcie w czasie ucisku: „Moja obecność będzie źródłem ochrony i pocieszenia, źródłem zaufania i nadziei, pokoju serca i pokoju w rodzinach […]“

Otrzymałeś wizerunek


Cudowny wizerunek
Wspomożycielki Chrześcijan

Cesarzowa Akwizgranu i matka Europy


Uroczysta koronacja cudownego wizerunku w 1927 roku

Cudowny figura z Akwizgranu został w 1927 r. pod tytułem
„Wspomożycielki Chrześcijan” za zleceniem papieża Piusa XI. uroczyście koronowany.

Sancta Maria Imperatrix, Auxilium Christianorum, ora pro nobis et semper impera super nos filios tuos.

Ulotki i dokumenty

o wizerunku łaskami i obietnice


Broszura informacyjna
Tło historyczne

Flyer
Medal i różaniec

Flyer
Cudowny wizerunek z Akwizgranu


Wsparcie stowarzyszenia

Maria Kaiserin, Hilfe der Christen e. V.


Stowarzyszenie „Maryjo Cesarzowa, Wspomożycielki Chrześcijan”


Zależy nam, aby na prośbę nieba rozpowszechniać w Europie różaniec europejski, medalik i wizerunku łaskami słynący z Akwizgranu; aby obudzić nabożeństwo do Niej jako „Wspomożyenie Chrześcijan” w tym czasie, a przez to otrzymać łaski, przez nią obiecane ochrony kontynentu i rodzin chrześcijańskiek.

Możecie wspierać intencje naszego stowarzyszenia „Maryja cesarzowa, Wspomożyenie Chrześcijan”, odmawiając modlitwę „Ave Maria Cesarzowo” iRóżaniec z Akwizgranu na cześć Korony Maryi nad Europą o ich odmawionie w waszej wspólnocie.

Matka Boża życzy sobie również noszenia różańca z Akwizgranu i medalika z wizerunkiem łaski. Możesz rozdać Europejski Różaniec i medal „Wspomożenie Chrześcijan”, rozdać ulotki i broszury informacyjne lub wesprzeć nas darowizną.

Dobrowolna darowizna na rzecz Maria Kaiserin, Hilfe der Christen e. V.:

IBAN: DE36 3146 0290 0010 5450 21
Volksbank Viersen eG
BIC: GEN0DED1VSN

Jeśli chcesz nam pomóc w inny sposób, skontaktuj się z nami:

info@maria-europa.eu

Na całym świecie jesteśmy informowani o specjalnych odpowiedziach na modlitwę,, które otrzymaliśmy dzięki modlitwie Różańca Europejskiego. Dla naszego apostolatu cenne jest, jeśli wyślesz nam specjalną odpowiedź na modlitwę (anonimowo, jeśli chcesz).

„Ta modlitwa jest jak złoty klucz,
który otwiera serce moje i mojej matki,
a stamtąd pozwala, aby promienie
mojej łaski i waszego pośrednictwa
swobodnie do was dotrą.”

„Ta modlitwa jest jak złoty klucz, który otwiera serce moje i mojej matki, a stamtąd pozwala, aby promienie mojej łaski i waszego pośrednictwa swobodnie do was dotrą.”